П Р А К Т И К И

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Договірне право є однією з ключових практик компанії, в рамках якої ми надаємо якісні послуги із складання, тлумачення, аналізу різних видів договорів, супроводження виконання договірних зобов`язань, вирішення спорів, що випливають з договірних відносин.

 
Спектр наших послуг включає:

 • консультацію з будь-якого питання, що стосується укладення, зміни, розірвання, виконання, визнання недійсним договорів,  протоколів та додатків до них;

 • складання унікальних проектів договорів, протоколів і додатків до них, що максимально повно відображають інтереси клієнтів, а також формування супутнього пакета документів;

 • проведення процедури due diligence (перевірка благонадійності і платоспроможності контрагента);

 • оцінку майбутньої угоди на предмет наявності фінансових, виробничих, податкових ризиків та вигод, прогнозування можливих труднощів у процесі виконання умов угоди, а також пошук можливих шляхів вирішення конфлікту;

 • аналіз проектів і діючих договорів, договірної документації на предмет відповідності вимогам закону та інтересам клієнта;

 • участь в переддоговірних переговорах, а також в переговорах, що стосуються зміни, припинення, розірвання, виконання діючих договорів;

 • юридичний супровід та сприяння виконанню договорів;

 • підготовка інших юридичних документів (листів, повідомлень, претензій, відповідей тощо);

 • участь у процесі досудового врегулювання договірних спорів;

 • вирішення спорів, що виникають з договірних правовідносин, зокрема щодо:

 • визнання договору недійсним/дійсним; не виконання/не належного виконання зобов’язань встановлених договором, порушення іншим умов договору, відшкодування шкоди завданої невиконанням чи не належним виконанням умов договору; розірвання договору;

 • стягнення штрафних санкцій у зв'язку з порушенням умов договору;

 • легалізація документів шляхом афідевіта, консульської легалізації, апостилю.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 

Корпоративне право є однією з ключових практик компанії, в рамках якої ми надаємо послуги створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, а також представляємо інтереси акціонерів при вирішенні корпоративних спорів. 


Спектр наших послуг включає:

 • підготовку корпоративної документації (статути, акціонерні угоди, локальні нормативні акти);

 • створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб; в тому числі в іноземних юрисдикціях;

 • супровід угод зі злиття та поглинання (набуття/відчуження корпоративних прав, акцій та інших угод, пов`язаних зі зміною корпоративного контролю);

 • захист прав акціонерів, в тому числі з використанням комплексних судових стратегій;

 • організацію проведення загальних зборів акціонерів;

 • підготовку до розміщення фінансових інструментів;

 • консультування з питань трудового, фінансового та договірного права;

 • захист від недружніх поглинань (рейдерства) та корпоративного шахрайства.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Наші фахівці надають комплексні консультації та якісні юридичні послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності, що стосуються:

 • консультування з усіх питань щодо торговельних марок, патентів, ноу-хау, авторських та суміжних прав, комерційної концесії (франшизи), комп’ютерних програм і баз даних, доменних імен;

 • реєстрації об'єктів інтелектуальної власності;

 • складання всіх видів договорів, локальних актів та інших документів у сфері інтелектуальної власності;

 • вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності щодо патентів, комерційних позначень, авторського права, прав на бази даних, а також конфіденційної інформації.

 • юридичної перевірки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО

Юридична компанія "Ostium" пропонує якісні юридичні послуги та ефективний захист інтересів клієнтів в таких питаннях:

 • юридичні консультації з питань процедури банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

 • стягнення проблемної заборгованості;

 • реструктуризація боргу;

 • процедура банкрутства, в тому числі захист прав кредиторів, відстоювання кредиторських вимог в судах;

 • розробка та виконання плану санації;

 • судова реструктуризація - поза процедурою банкрутства.

СІМЕЙНЕ ПРАВО ТА

СУМІЖНІ ПРАВА

Наші фахівці надають комплексні консультації та якісні юридичні послуги у сфері сімейного права та суміжних прав, а саме:

 

 • надання різного роду консультацій з питань,  що виникають у відносинах у сфері сімейного та спадкового права, як в Україні, так і за кордоном;

 • складання шлюбного договору, договору про поділ майна, інших цивільно-правових угод (як до шлюбу, так під час перебування у шлюбі, а також після розірвання шлюбу);

 • представництво в процесі примирення сторін або розірвання шлюбу, проведення усиновлення або оспорювання батьківства;

 • врегулювання спорів при поділі майна подружжя, визнання права власності на майно, реєстрація прав власності на майно;

 • визначення місця проживання дитини;

 • визначення способів участі батька/матері у вихованні дитини, порядку спілкування із дитиною;

 • захист прав та майнових інтересів дітей та батьків, стягнення аліментів;

 • представництво в органах реєстрації цивільного стану;

 • правові послуги в галузі сурогатного материнства.

 • Позбавлення права на користування житловим приміщенням, виселення та вселення;

 • виділ часток, стягнення грошової компенсації за частку;  

 • визначення порядку користування нерухомим майном;

 • стягнення аліментів  на другого з подружжя;

 • стягнення  аліментів на повнолітню дитину; 

 • стягнення аліментів на непрацездатних батьків.

СПАДКОВЕ ПРАВО

Наші фахівці надають комплексні консультації та якісні юридичні послуги у сфері спадкового права, а саме:

 

 • надання правової допомоги під час оформлення прав на спадщину (спадкування за заповітом і за законом);

 • оптимізація розподілу спадкового майна, складання заповіту, договору спадкування або дарування;

 • визнання заповіту недійсним, усунення від права на спадкування, поновлення  пропущеного строку для прийняття спадщини;

 • встановлення факту прийняття спадщини, факту успадкування та визнання права власності на спадкове майно;

 • надання допомоги іноземних клієнтам з питань спадкування в Україні та українців за кордоном;

 • врегулювання питань, пов’язаних із спадкуванням підприємств, нерухомості, будь-яких інших активів;

 • надання допомоги під час оформлення спадкових прав у нотаріуса, сплати податків, трансферів, реєстрації прав на спадкове майно;

 • захист прав спадкоємців як в позасудовому порядку та в суді, зокрема від вимог кредиторів померлого спадкодавця;

 • розподіл спадщини та підготовка відповідних договорів про зміну часток у спадщині між спадкоємцями.

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

Юридична компанія "Ostium" успішно здійснює представництво інтересів клієнтів з іноземним елементом в міжнародних арбітражних установах, що полягає в наступному:

 

 • представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) та Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України;

 • складання арбітражних застережень, вибір арбітражного інституту і місця арбітражу;

 • визнання і виконання арбітражних рішень в Україні та за кордоном;

 • оскарження арбітражних рішень, винесених в Україні та за кордоном;

 • супровід процесів в іноземних судах;

 • звернення стягнення на активи за кордоном;

 • отримання експертних висновків з іноземного права для українських судів;

 • експертні висновки з українського права для міжнародного судочинства.

МЕДІАЦІЯ

Медіація – це  гнучкий процес, що проводиться конфіденційно, в якому нейтральна особа (медіатор) допомагає сторонам в процесі переговорів досягти згоди щодо вирішення спору або розбіжностей.

Наші фахівці медіатори зважено і ретельно вивчають все, що стосується учасників конфлікту, збирають інформацію про таких учасників, з’ясовують змістовну та емоційну складові конфлікту та допомагають протидіючим сторонам знайти рішення.

Медіація – це добровільний механізм вирішення спорів для учасників. Процес медіації займає менше часу, ніж вирішення спору в судовому порядку та, інколи, значно дешевший. Застосування процесу медіації впливає на збільшення шансів щодо збереження нормальних відносин між її учасниками, а також збереження їхньої ділової репутації та іміджу. Процес медіації дає змогу уникнути розголосу ситуації, що запобігає негативному впливу на існуючий клімат серед кадрового складу юридичної особи або у зовнішньому оточенні фізичної особи. Застосування медіації призводить до знаходження та прийняття нестандартних та гнучких рішень, прийнятних та позитивних для учасників.

Медіація – це рішення двох сторін, прийняте з урахуванням інтересів обох сторін, а не рішення суду, в результаті чого кожна із сторін отримує перемогу у спорі, адже мета медіації полягає в досягненні рішення, яке задовольнить обидві сторони, що конфліктують. 

Стадії медіації

 • формування структури і довіри;

 • аналіз фактів і виявлення проблем;

 • пошук альтернатив. До пошуку рішення залучаються всі учасники переговорного процесу;

 • переговори й ухвалення рішення; 

 • складання підсумкового документа; 

 • затвердження угоди.